Projektet tona aktuale

Projektet aktuale

Donated medical equipment and devices for quality healthcare. Fondacioni spitalor

Dhuroni pajisje

Donacione jomonetare për spitale dhe nëna në nevojë

Patient education - Prenatal classes for a better healthcare. Fondacioni spitalor

Edukimi i pacientit

Krijimi i klasave paranatale bazuar në prova të vërtetuara për familje shqiptare

Medical stuff being trained for a quality healthcare. Fondacioni spitalor

Edukimi i stafit mjekësor

Trajnimi i stafit mjekësor mbi praktikat më të mira për lindjen dhe kujdesin postnatal

Quality healthcare - Woman breastfeeding her child. Fondacioni spitalor

Ushqyerja me gji

Dhënia e ndihmës praktike për nënat

Quality healthcare - Man carrying a baby. Fondacioni spitalor

Mbrojtje e të drejtave

Ndërgjegjësim për shëndetin dhe fuqizimi i grave

Logo FSNF Shqip

Çdo nënë dhe fëmijë në Shqipëri meriton kujdes shëndetësor cilësor. Ne bashkëpunojmë me maternitetet për të ofruar fillimin më të mirë të mundshëm.

Të drejtat e rezervuara ©2024 Fondacioni Spitalor i Nënës dhe Fëmijës | Krijuar dhe zhvilluar nga Refined Code