Një nënë në çdo kohë

Një nënë e informuar dhe e fuqizuar është një forcë për ndryshim, jo vetëm për foshnjën e saj, por për gjithë familjen e saj.

Edukim

Anne Kretschmer was invited to talk about ways to soothe a crying baby
Kohët e fundit, mamia jonë Anne Kretschmer u ftua të fliste për mënyrat për të qetësuar një foshnjë që qan në një nga rrjetet kryesore televizive. Mesazhet e qarta dhe të qëndrueshme të ndihmës dhe inkurajimit praktik në mediat sociale dhe në media na kanë ndihmuar të zgjerojmë shtrirjen tonë përtej mureve të spitalit.

Mamicare

Mother holding her newborn babyNjë mënyrë tjetër që ne kemi gjetur për të arritur tek nënat para se të lindin dhe menjëherë pas lindjes është duke ofruar klasa para lindjes dhe vizita në shtëpi në komunitet. Ishim shumë të lumtur që mirëpritëm Dianën, e cila kishte marrë pjesë në klasat tona para lindjes dhe tani po bënte një rifreskim për ndihmën e parë të foshnjës.

Ne shohim ndryshimin që një nënë e informuar dhe e inkurajuar mund të jetë për familjen e saj. Na motivon që të vazhdojmë t’i ndihmojmë nënat të bëhen më të mirat që mund të jenë.

Pajisje

Newborn baby in incubator
Vullnetaret tona Anne dhe Bethany shkojnë 3-4 herë në javë për t’u takuar me nëna të reja dhe për t’i ndihmuar me dhënien e gjirit. Shumë nëna kanë foshnja në NICU të cilët nuk janë në gjendje të sigurojnë qumësht gjiri për foshnjat e tyre për shkak të mungesës së arsimit dhe pajisjeve.

Ne ndamë me ju përpjekjet tona për të blerë një pompë gjiri të klasës spitalore për të ndihmuar nënat që kanë foshnjat e tyre në NICU. Kjo pompë do të përmirësonte në mënyrë dramatike suksesin e shumë nënave që shpresojnë të sigurojnë qumësht gjiri për foshnjat e tyre të pambrojtura. Ne ishim në gjendje të mblidhnim 426 dollarë, afër 21% të qëllimit tonë.

Ndërsa nuk e arritëm qëllimin tonë për mbledhjen e fondeve përmes GlobalGiving, ne kemi një dëshirë të vazhdueshme për të mbledhur fonde dhe për të përfunduar projektin. Ne vazhdojmë të ndajmë nevojat me donatorët.

Boxes of Joy for mothers in Albania
Jemi të emocionuar të shohim ndikimin që ka pasur këtë vit projekti Boxes of Joy. Na ka lidhur me nëna nga e gjithë Shqipëria, shumica e të cilave zgjedhin të lindin në kryeqytet; kjo për shkak se nuk ka OBGyn në qytetet e tjera dhe zonat rurale. Nëpërmjet donacioneve tuaja bujare, ne jemi në gjendje të ofrojmë një komplet të mbushur me gëzim dhe dinjitet të gjërave thelbësore për fëmijën për të pajisur çdo nënë që e gjen veten në nevojë në lindje.

 

Këtë muaj ne u thirrëm nga shërbimet e refugjatëve të cilët na njoftuan për një nënë refugjate që sapo kishte lindur binjakë para kohe. Ne e kemi vizituar atë dy herë tani, duke i siguruar nevojat për foshnjat e saj, si dhe rroba për të dhe pjesën tjetër të familjes së saj. Ky projekt shpesh na lidh me organizata të tjera dhe përpjekje për të ndihmuar nënat dhe të porsalindurit e tyre në situata krize.

Mbrojtje e të drejtave

Fushata kundër abortit selektiv në bazë gjnore

Albanian statistics in gender-elective abortion
Statistikat shqiptare tregojnë se abortet me selektimin e gjinisë janë një arsye kryesore për çekuilibrin në lindjet e djemve nga vajzat. Aborti me zgjedhje gjinore është një çështje e rëndësishme sociale në Shqipëri.

 

Për të luftuar fenomenin, ne jemi partnerë me Fibank, UNFPA dhe Ministrinë e Shëndetësisë për të rritur ndërgjegjësimin se të gjithë fëmijët femra janë thesare për t’u mbrojtur.

 

#tjeterheremevajze
(“Tjetër herë me vajzë!”)

Site Logo

Every mother and child in Albania deserves quality healthcare. We partner with maternity hospitals to offer the best start possible.

Copyright ©2024 Mother and Child Hospital Foundation | Proudly Powered by Refined Code